Litjens is lid van

Als specialist en autoriteit in venkel, is Litjens Venkel actief in diverse verenigingen
en commissies. Zie hier de referenties:

      • Lid telersvereniging Fossa Eugenia
      • Lid studieclub Venkel
      • Lid LTO open teelt
      • Joop Litjens is oprichter van informatiesite www.venkel.nl